1987 Ralf Grönroos, Sibbo Navigationssällskap rf

1988 Christian Perret, Navigationssällskapet i Finland

1989 Carl Lindh, Borgå Navigationsklubb rf

1990 Jari Kulmala, Kesäpäivän Pursiseura ry

1991 Christian Carlsson, Esbo Segelförening rf

1992 Björn Liljeberg, Borgå Navigationsklubb rf

1993 Pentti Lehtonen, Tampereen Navigaatioseura ry

1994 Hannu Hyytinen, Kemin Navigaatioseura ry

1995 Björn Liljeberg, Borgå Navigationsklubb rf

1996 Björn Liljeberg, Borgå Navigationsklubb rf

1997 Matti Lehtinen, Mikkelin Pursiseura ry

1998 Ari Vainio, Kouvolan Kipparit ry

1999 Marko Valo, Tampereen Navigaatioseura ry

2000 Timo Riutta, Tampereen Navigaatioseura ry

2001 Aarre Salmi, Isokarin kiertäjät ry

2002 Aarre Salmi, Isokarin kiertäjät ry

2003 Marko Valo, Tampereen Navigaatioseura ry

2004 Marko Valo, Tampereen Navigaatioseura ry

2005 Marko Valo, Tampereen Navigaatioseura ry

2006 Marko Valo, Tampereen Navigaatioseura ry

2007 Marko Valo, Tampereen Navigaatioseura ry

2008 Marko Valo, Tampereen Navigaatioseura ry

2009 Jim Eriksson, Borgå Navigationsklubb rf

2010 Jim Eriksson, Borgå Navigationsklubb rf

2011 Ari Vainio, Kouvolan Kipparit ry

2012 Teijo Toivonen, Espoon Kipparit ry

2013 Anssi Kukko, Tampereen Navigaatioseura ry

2014 Kauko Hirvonen, Pursiseura Ilmarinen ry

2015 Jim Eriksson, Borgå Navigationsklubb rf

2016 Rabbe Lutz, Borgå Navigationsklubb rf

2017 Seppo Himanen, Kouvolan kipparit

2018 Teijo Toivonen, Espoon kipparit

JOUKKOEMESTARIT

2013 Tampereen navigaatioseura

2014 Espoon kipparit

2015 Espoon kipparit

2016 Kouvolan kipparit

2017 Kouvolan kipparit

2018 Espoon kipparit

Mainokset